Bài pháp thoại Trải Nghiệm Về Chánh Niệm do Thượng Tọa Thích Tâm Đức thuyết giảng trong khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ lần 20 tại chùa Giác Ngộ, ngày 03-06-2018