27 C
Ho Chi Minh
Friday, 15 December, 2017
Danh mục Thích Tâm Đức

Thích Tâm Đức

Tất cả những bài giảng của Thầy Thích Tâm Đức. Cập nhật thường xuyên bài mới nhất.

Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!


Tụng Kinh - Thầy Thích Tâm Đức mới nhất 2017

Tụng Kinh – Thích Tâm Đức

Giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh (Q. Phú Nhuận - TP. HCM), ngày 20/11/2016
Tu Tập Phật Giáo: Từ Ý Thức Đến Tiềm Thức - Thầy Thích Tâm Đức mới nhất 2017

Tu Tập Phật Giáo: Từ Ý Thức Đến Tiềm Thức – Thích Tâm Đức

Giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh (Q. Phú Nhuận - TP. HCM), ngày 17/07/2017
Tôi Là Ai - Thích Tâm Đức

Tôi Là Ai – Thích Tâm Đức

Giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh (Q. Phú Nhuận - TP. HCM), ngày 12/03/2017
Sống Với Thực Tại - Thầy Thích Tâm Đức mới nhất 2017

Sống Với Thực Tại – Thích Tâm Đức

Giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh (Q. Phú Nhuận - TP. HCM), ngày 18/12/2016
Quán Tưởng - Thầy Thích Tâm Đức mới nhất 2017

Quán Tưởng – Thích Tâm Đức

Giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh (Q. Phú Nhuận - TP. HCM), ngày 18/09/2016
Quán Thế Âm Phá Trừ Vọng Tưởng

Quán Thế Âm Phá Trừ Vọng Tưởng – Thích Tâm Đức

Giảng tại chùa Vạn Phước (TP Sóc Trăng), ngày 27/03/2016
Pháp Hội Dharamsala - Thầy Thích Tâm Đức mới nhất

Pháp Hội Dharamsala – Thích Tâm Đức

Giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh (Q. Phú Nhuận - TP. HCM), ngày 18/09/2016
Nội Quán - Thích Tâm Đức

Nội Quán – Thích Tâm Đức

Giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh (Quận Phú Nhuận - HCM), ngày 10/01/2016
Niệm Thở Để Thành Phật - Thích Tâm Đức

Niệm Thở Để Thành Phật – Thích Tâm Đức

Giảng tại chùa Long Viễn (P. 4 - TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long), ngày 29/11/2016
Những Tỷ Kheo Tối Thượng - Thích Tâm Đức

Những Tỷ Kheo Tối Thượng – Thích Tâm Đức

Giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm - P4 - Q. Phú Nhuận - HCM), ngày 12/06/2016
Nhất Thể - Thích Tâm Đức

Nhất Thể – Thích Tâm Đức

Giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm - P4 - Q. Phú Nhuận - HCM), ngày 29/05/2016
Người Săn Bắn - Thượng Tọa Thích Tâm Đức mới nhất 2017

Người Săn Bắn – Thích Tâm Đức

Giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm - P4 - Q. Phú Nhuận - HCM), ngày 07/08/2016
Ngôi Đền Im Lặng - Thầy Thích Tâm Đức mới nhất 2017

Ngôi Đền Im Lặng – Thích Tâm Đức

Giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm - P4 - Q. Phú Nhuận - HCM), ngày 05/06/2016
Một Giọt Nước - Thượng tọa Thích Tâm Đức 2017

Một Giọt Nước – Thích Tâm Đức

Giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm - P4 - Q. Phú Nhuận - HCM), ngày 24/07/2016
Lời Khuyên Của Mẹ - Thượng tọa Thích Tâm Đức 2017 mới nhất

Lời Khuyên Của Mẹ – Thích Tâm Đức

Giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm - P4 - Q. Phú Nhuận - HCM), ngày 13/12/2014
Lãnh Chúa Đầu Bò - Thầy Thích Tâm Đức 2017 mới nhất

Lãnh Chúa Đầu Bò – Thích Tâm Đức

Giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm - P4 - Q. Phú Nhuận - HCM), ngày 10/04/2016
Kinh Nhất Dạ Hiền Giả Phần 2 - Thượng tọa Thích Tâm Đức 2017

Kinh Nhất Dạ Hiền Giả Phần 2 – Thích Tâm Đức

Giảng tại chùa Long Viễn (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long)
Kinh Nhất Dạ Hiền Giả Phần 1 - Thượng tọa Thích Tâm Đức 2017

Kinh Nhất Dạ Hiền Giả Phần 1 – Thích Tâm Đức

Giảng tại chùa Long Viễn (TP. Vĩnh Long - T. Vĩnh Long)
Hư Vô Chủ Nghĩa - Thượng tọa Thích Tâm Đức mới nhất 2017

Hư Vô Chủ Nghĩa – Thích Tâm Đức

Giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm - P4 - Q. Phú Nhuận - HCM), ngày 13/03/2016
Hạnh Phúc Từ Thiền - Thầy Thích Tâm Đức mới nhất 2017

Hạnh Phúc Từ Thiền – Thích Tâm Đức

Giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh (P4 - Q. Phú Nhuận - HCM), ngày 03/04/2016
Đệ Nhất Đế - Thầy Thích Tâm Đức mới nhất 2017

Đệ Nhất Đế – Thích Tâm Đức

Giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh (P4 - Q. Phú Nhuận - HCM), ngày 03/01/2016
Chánh Niệm Tỉnh Giác - Thầy Thích Tâm Đức mới nhất 2017

Chánh Niệm Tỉnh Giác – Thích Tâm Đức

Thiền Viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm - P4 - Q. Phú Nhuận - HCM), ngày 26/06/2016
Chánh Đạo - Thượng tọa Thích Tâm Đức mới nhất 2017

Chánh Đạo – Thích Tâm Đức

Thiền Viện Vạn Hạnh (750 Nguyễn Kiệm - P4 - Q. Phú Nhuận - HCM), ngày 06/03/2016
Cây Sala Xanh Tốt - Thầy Thích Tâm Đức mới nhất 2017

Cây Sala Xanh Tốt – Thích Tâm Đức

Giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh (P4 - Q. Phú Nhuận - HCM), ngày 17/01/2016
Cái Chết Của Eshun - Thầy Thích Tâm Đức mới nhất 2017

Cái Chết Của Eshun – Thích Tâm Đức

Giảng tại Thiền Viện Vạn Hạnh (P4 - Q. Phú Nhuận - HCM), ngày 11/12/2016
Cách Vượt Qua Những Khó Khăn - Thích Tâm Đức 2017

Cách Vượt Qua Những Khó Khăn Để Sống Cuộc Đời Bình An – Thích Tâm Đức

Thuyết giảng tại Niệm Phật Đường MÁT-XCƠ-VA, ngày 30/09/2016
Cách Sống Vui, Khỏe, Trẻ, Đẹp - Thầy Thích Tâm Đức 2017

Cách Sống Vui, Khỏe, Trẻ, Đẹp – Thích Tâm Đức

Thuyết giảng tại St. Petersburg - Liên Bang Nga, ngày 02/10/2016