Pháp âm 22 Oai Nghi Của Sa Di Ni – Oai Nghi Thứ 02: Kính Đại Sa Môn do NS Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền, ngày 07/10/2018

video