Pháp thoại “Phật Pháp Vấn Đáp 08” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến chia sẻ ngày 15/05/2010, tại chùa Hào Quang (Hải Phòng)

video

Download MP3