Khóa tu Ngày An Lạc ngày 23-07-2017 tại chùa Giác Ngộ, trong chương trình Phương Trời Thong Dong Kỳ 14 với khách Mời: TT. Thích Minh Thành

Bài liên quan