Chương trình khóa tu Ngày An Lạc lần 12 tại chùa Giác Ngộ ngày 05-02-2017 chủ đề Phương Trời Thong Dong với khách mời: TT. Thích Viên Trí – Phó trưởng ban Giáo dục Tăng Ni TW, Phó viện trưởng Học viện PGVN tại TP. HCM

 

Bài liên quan