Buổi giao lưu tại chùa Giác Ngộ với chủ đề Phương Trời Thong Dong Kỳ 3 do thượng tọa Thích Bửu Chánh chủ giảng ngày 19/06/2016 (15/05/Bính Thân)

Bài liên quan