Bài pháp thoại Tuổi Trẻ Tình Yêu Lý Tưởng do TT Thích Bửu Chánh thuyết giảng trong khóa tu một ngày dành cho học sinh – sinh viên tại chùa Hoằng Pháp, ngày 26-11-2017

Bài liên quan