Bài pháp thoại Rồi Mình Cũng Già do Thầy Thích Bửu Chánh thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 90 tại Tu viện Tường Vân, ngày 06-05-2018

Bài liên quan