Bài pháp thoại Khó Chịu Hay Chịu Khó do Thượng tọa Thích Bửu Chánh giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 102 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 14-04-2019

Bài liên quan