Bài giảng Giận Hờn Vu Vơ được thầy Thích Bửu Chánh thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 47 tại Tu Viện Tường Vân ngày 09/11/2014 (17/09/Giáp Ngọ)

video