Bài thuyết pháp Phương Pháp Sống Lâu do thượng tọa giảng sư Thích Bửu Chánh giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 5 tại Tu Viện Tường Vân ngày 26/06/2011 (25/05/Tân Mão)

Bài liên quan