Bài pháp thoại Nói Chuyện Với Người Muốn Tu do Thầy Thích Bửu Chánh giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 81 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 13/08/2017

Bài liên quan