Pháp thoại Ai Xứng Mặc Cà Sa do TT. Thích Bửu Chánh giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên kỳ 3 tại chùa Giác Ngộ, ngày 10-05-2018

Bài liên quan