Pháp âm Tại Sao Ta Đau Khổ Phiền Não do thầy Thích Bửu Chánh thuyết giảng trong khóa tu Niệm Phật Một Ngày tại chùa Xuân Hòa ngày 24/01/2016

Bài liên quan