Pháp thoại Vượt Qua Khổ Đau Trong Vô Thường do Thượng Tọa Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-07-2018

video