Pháp thoại “Trí Tuệ Soi Sáng, Kết Thúc Khổ Đau” do Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng tại Ni viện Tuệ Quang (Lâm Đồng), ngày 07-02-2017

video