Giải phóng khổ đau do Thầy Thích Nhật Từ giảng nhân khóa tu Ngày An Lạc lần thứ 1 được tổ chức tại chùa Giác Ngộ, ngày 20/3/2016. Nghe MP3 tại đây :http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-03-2016/giai-phong-kho-dau.html

Bài liên quan