video

Cách thức vượt qua khổ đau – trải nghiệm hạnh phúc trong đời
Giảng tại chùa Đức Lâm, Nagoya, Nhật Bản, ngày 03/04/2016
Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-04-2016/cach-thuc-vuot-qua-kho-dau-trai-nghiem-hanh-phuc-trong-doi.html