Bài pháp thoại Giác Ngộ Thoát Khổ Đau do Thượng Tọa Thích Nhật Từ giảng tại đạo tràng Giác Ngộ (Hoa Kỳ), ngày 30-05-2017

Bài liên quan