Bài pháp thoại Đời Khổ Đạo Vui do Thượng Tọa Thích Bửu Chánh thuyết giảng trong khóa tu Phật Thất lần 87 tại chùa Hoằng Pháp, ngày 29-12-2017

Bài liên quan