Bài pháp thoại Nói Với Tuổi 20 do Thượng Tọa Thích Bửu Chánh thuyết giảng trong khóa tu Mùa Hè tháng 07/2017 tại chùa Hoằng Pháp (Hóc Môn, HCM)

Bài liên quan