Bài pháp thoại “Sống Một Kiếp Người Bình An Là Được” được thầy Thích Bửu Chánh thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 25/08/2013 (19/07/Quý Tỵ) trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 32

Bài liên quan