Pháp âm “5 Bớt (5 Điều Cần Bỏ)” do thượng tọa giảng sư Thích Bửu Chánh thuyết giảng tại chùa Phật Học Xá Lợi ngày 11 tháng 8 năm 2016

Bài liên quan