Pháp âm “Nghệ Thuật Chăm Sóc Tình Yêu” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại tu viện Tường Vân ngày 16/03/2017 (19/02/Đinh Dậu)

Nếu một người cư sĩ Phật tử mà đời sống hôn nhân gia đình không hạnh phúc thì có thể là một vị Phật tử tốt được không? Một gia đình không hạnh phúc trong mối quan hệ hai người thì làm sao có thể trở thành một người Phật tử tốt được, làm sao có thể trở thành một người đóng góp tốt cho đạo cho đời.

Trước khi đi tu Đức Phật là Thái tử, Đức Phật có vợ có con, đã từng trải qua đời sống hôn nhân, Đức Phật hiểu biết rất rõ hôn nhân là gì và đó là một chuyện rất bình thường và chưa bao giờ Đức Phật lên án. Trong 5 giới căn bản Đức Phật dạy cho người cư sĩ, trong đó điều thứ 3 là “không tà dâm”, như vậy Đức Phật tôn trọng đời sống hôn nhân của mỗi con người, đạo Phật chưa bao giờ lên án hay chỉ trích đời sống tình dục của xã hội. Và điều quan trọng Đức Phật dạy là phải thủy chung, trách nhiệm và đạo đức trong hôn nhân.

Hôn nhân là kết quả của Tình yêu. Tình yêu là chất liệu quan trọng để đến hôn nhân và xây dựng gia đình sau này, nhưng nếu thuần túy chỉ là tình yêu thì khó mà đi trọn một con đường hôn nhân, vì bản chất của tình yêu vô thường, tình yêu phụ thuộc vào cảm xúc, còn cảm xúc thay đổi theo ngày tháng, hạ nhiệt theo thời gian vì cảm xúc phụ thuộc vào các giác quan và tư duy của chúng ta.

Vậy muốn bảo vệ được hôn nhân, bảo vệ được tình yêu phải rất khôn ngoan và có đạo đức, chúng ta mới bảo vệ được tình yêu lâu dài. Trong mối quan hệ của hai người phải có đạo lý, hiểu biết, quan tâm chăm sóc lẫn nhau thì đó gọi là nghệ thuật tình yêu. Theo nghiên cứu và góc nhìn của Phật giáo, nghệ thuật chăm sóc tình yêu như thế nào để hai con người đi đến hết cuộc đời được đại đức Thích Phước Tiến chia sẻ trong video này.

Download MP3

Bài liên quan