video

Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN tại TP.HCM ngày 22-09-08.