Vấn đáp: Vô ngã và tái sinh | Thích Nhật Từ
Giảng tại chùa Nisshinkutsu, Tokyo, Nhật Bản, ngày 07/06/2015

Bài liên quan