Pháp thoại “Tìm Hiểu Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 28/05/2012 tại chùa Phước Thiện (Bình Chánh, HCM)

video

Download MP3

Bài liên quan