Giảng tại Chùa Nam Dư Thượng, Hà Nội, ngày 14-06-08.

Bài liên quan