Pháp thoại Vu Lan điệp khúc vượt thời gian do Thượng tọa Thích Minh Thành giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 04-08-2019

Bài liên quan