Bài pháp thoại “Bước Đầu Học Phật” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM) ngày 01/06/2015 (15/04/Ất Mùi)

video

Download MP3

Pháp âm: Bước Đầu Học Phật – Thầy Thích Phước Tiến giảng


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!