Trang Chủ Danh mục Kinh Trung Bộ – HT Thích Minh Châu

Danh mục: Kinh Trung Bộ – HT Thích Minh Châu

phap bao 1

Kinh Trung Bộ 113 – Kinh Chân Nhân (Sappurisa sutta)

113. Kinh Chân Nhân (Sappurisa sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các...
kinh luat luan 42

Kinh Trung Bộ 112 – Kinh Sáu Thanh Tịnh (Chabbisodhana sutta)

112. Kinh Sáu Thanh Tịnh (Chabbisodhana sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo, "Này...
kinh luat luan 27

Kinh Trung Bộ 111 – Kinh Bất Đoạn (Anupada sutta)

111. Kinh Bất Đoạn (Anupada sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn...
kinh luat luan 6

Kinh Trung Bộ 110 – Tiểu Kinh Mãn Nguyệt (Cùlapunnama sutta)

110. Tiểu Kinh Mãn Nguyệt (Cùlapunnama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Pubbarama (Ðông Viên), Migaramatupasada (Lộc Mẫu Giảng đường). Lúc bấy giờ trong ngày Bố-tát,...
phap bao 13

Kinh Trung Bộ 109 – Ðại Kinh Mãn Nguyệt (Mahàpunnama sutta)

109. Ðại Kinh Mãn Nguyệt (Mahàpunnama sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Pubbarama (Ðông Viên), Migaramatupasada (Lộc Mẫu Giảng đường). Lúc bấy giờ trong ngày Bố-tát,...
phap bao 14

Kinh Trung Bộ 108 – Kinh Gopaka Moggallàna (Gopaka Moggallàna sutta)

108. Kinh Gopaka Moggallàna (Gopaka Moggallàna sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Ananda trú ở Rajagaha (Vương Xá) tại Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc, khi...
kinh luat luan 14

Kinh Trung Bộ 107 – Kinh Ganaka Moggallàna (Ganakamoggallàna sutta)

107. Kinh Ganaka Moggallàna (Ganakamoggallàna sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Pubbarama, nơi lâu đài của Migaramatu (Ðông Viên Lộc Mẫu Giảng đường). Rồi Bà-la-môn Ganaka...
kinh luat luan 10

Kinh Trung Bộ 106 – Kinh Bất Động Lợi Ích (Anenjasappàya sutta)

106. Kinh Bất Động Lợi Ích (Anenjasappàya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru (Câu-lâu). Kammassadhamma (Kiềm-ma-sắt-đàm) là thị trấn của dân chúng Kuru. Tại...
kinh luat luan 10

Kinh Trung Bộ 105 – Kinh Thiện Tinh (Sunakkhatta sutta)

105. Kinh Thiện Tinh (Sunakkhatta sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở Ðại Lâm, tại Trùng Các giảng đường (Kutagarasala). Lúc bấy giờ nhiều Tỷ-kheo, trước...
kinh luat luan 32

Kinh Trung Bộ 104 – Kinh Làng Sama (Sàmagàma sutta)

104. Kinh Làng Sama (Sàmagàma sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở giữa các vị Sakka (Thích Ca), tại Samagama (Xá-di thôn). Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta vừa mới...
kinh luat luan 39

Kinh Trung Bộ 103 – Kinh Nghĩ Như Thế Nào? (Kinti sutta)

103. Kinh Nghĩ Như Thế Nào? (Kinti sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Kusinara, tại khu rừng Baliharana. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các...
phap bao 11

Kinh Trung Bộ 102 – Kinh Năm và Ba (Pancattaya sutta)

102. Kinh Năm và Ba (Pancattaya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tu viện ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:...
phap bao 5

Kinh Trung Bộ 101 – Kinh Devadaha (Devadaha sutta)

101. Kinh Devadaha (Devadaha sutta) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở giữa các Sakka (Thích ca). Devadaha là một thị trấn các Sakka. Tại đấy, Thế Tôn gọi...
kinh luat luan 28

Kinh Trung Bộ 100 – Kinh Sangàrava (Sangàrava sutta)

100. Kinh Sangàrava (Sangàrava sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala với đại chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, một nữ Bà-la-môn tên Dhananjani (Ða-na-xa-ni) trú ở...
kinh luat luan 20

Kinh Trung Bộ 99 – Kinh Subha (Subha sutta)

99. Kinh Subha (Subha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, thanh niên Bà-la-môn Subha...
kinh luat luan 36

Kinh Trung Bộ 98 – Kinh Vàsettha (Vàsettha sutta)

98. Kinh Vàsettha (Vàsettha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Icchanankala (Y-xa-năng -gia-la), tại khu rừng Icchanankala. Lúc bấy giờ có rất nhiều Bà-la-môn danh tiếng và giàu...
phap bao 3

Kinh Trung Bộ 97 – Kinh Dhànanjàni (Dhànanjàni sutta)

97. Kinh Dhànanjàni (Dhànanjàni sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta...
phap bao 2

Kinh Trung Bộ 96 – Kinh Esukàrì (Esukàrì sutta)

96. Kinh Esukàrì (Esukàrì sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá Vệ), rừng Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Bà-la-môn Esukari đi...
phap bao 14

Kinh Trung Bộ 95 – Kinh Cankì (Cankì sutta)

95. Kinh Cankì (Cankì sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo, và đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng...
phap bao 9

Kinh Trung Bộ 94 – Kinh Ghotamukha (Ghotamukha sutta)

94. Kinh Ghotamukha (Ghotamukha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Tôn giả Udena trú ở Baranasi (Ba-la-nại), tại rừng xoài Khemiya. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Ghotamukha đến tại Baranasi có một vài...

Xem Nhiều