Cổ Pháp Sơn Nông thiền tự tọa lạc ở Bắc Đầu, Đài Bắc, Đài Loan, do Đại sư Đông Sơn (1908-1977) khai sơn vào năm 1975, là vị danh tăng, học giả, học trò của Đại sư Thái Hư (1890-1947).

Pháp Cổ Sơn Nông thiền tự nơi tu học lý tưởng ở Đài Loan

Năm 1978, Đại sư Thánh Nghiêm (1930-2009) kế tục và phát triển Pháp Cổ Sơn Nông thiền tự, nơi tu học lý tưởng, một trong những trung tâm tu học Phật pháp hàng đầu thế giới.

Pháp Cổ Sơn Nông thiền tự nơi tu học lý tưởng ở Đài Loan

Pháp Cổ Sơn Nông thiền tự nơi tu học lý tưởng ở Đài Loan

Các mục tiêu của Pháp Cổ Sơn Nông thiền tự là để bảo vệ đời sống tinh thần của nhân loại, và xây dựng một cõi tịnh độ nhân gian, niết bàn tại thế.
Đối mặt với phía nam, phía bên trái của Pháp Cổ Sơn giống như một con thanh long (Rồng xanh) với đầu nâng lên hoặc giống như một chuông cổ treo trên bầu trời, trong khi phía bên phải lại giống như một con bạch hổ với đầu cúi xuống. Nhìn từ trên xuống, phần chính của núi trông giống một cái trống khổng lồ đặt theo chiều dọc. Với tên gọi Pháp Cổ Sơn cũng đã phần nào phản ánh sự tồn tại của Tam giới trong tín ngưỡng Phật giáo, Phật Pháp có sự mầu nhiệm vượt qua tất cả cũng như lan tỏa trên toàn thế giới.

Pháp Cổ Sơn Nông thiền tự nơi tu học lý tưởng ở Đài Loan

Pháp Cổ Sơn Nông thiền tự nơi tu học lý tưởng ở Đài Loan

Pháp Cổ Sơn Nông thiền tự trở thành một tông phái, chủ trương tự tiêu tự sản, vừa tu học thiền định, vừa canh tác để tự nuôi sống. Tư tưởng tự túc này bắt nguồn vào triều đại nhà Đường Trung Quốc, thế kỷ thứ 8 Tổ sư Bách Trượng Hoài Hải (720-814), hằng ngày Tổ sư đều dẫn đầu đại chúng làm việc. Khẩu hiệu của Ngài mãi lưu hậu thế: “一日不作一日不食- Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực” trở thành một pháp ngữ nổi tiếng chốn thiền môn. Ngài soạn  bộ Bách Trượng Thanh Quy để làm quy tắc cho thiền môn.

Vào cuối thập niên 1960, giữa thế kỷ 20, Đại sư Đông Sơn mua 10,000 m2 đất ở Quan Độ Bình Nguyên gần Đài Bắc. Ngài có hai vị đệ đệ cùng Ngài lao động trong vài năm, Ngài đã xây dựng được căn nhà hai tầng. Tòa nhà này nay vẫn còn phía sau. Vài năm sau, Ngài đã xây dựng một căn nhà to lớn vào bốn năm sau, nghĩa là sau 1975. Nơi đây, Ngài đã xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo và cơ quan từ thiện xã hội.

Pháp Cổ Sơn Nông thiền tự nơi tu học lý tưởng ở Đài Loan

Pháp Cổ Sơn Nông thiền tự nơi tu học lý tưởng ở Đài Loan

Pháp Cổ Sơn Nông thiền tự nơi tu học lý tưởng ở Đài Loan

Đại sư Đông Sơn viên tịch ngày 15/12/1977. Di nguyện hậu thế kế thừa sự nghiệp của Ngài là Thánh Nghiêm trụ trì Pháp Cổ Sơn Nông thiền tự. Đại sư Thánh Nghiêm lúc bấy giờ đang ở Hoa Kỳ, đã được cung thỉnh trụ trì một ngôi tự viện nhỏ Bronx, New York, thừa hành di nguyện của sư phụ, Thánh Nghiêm phải về Đài Loan kế tục thắp sáng ngọn Tâm đăng Phật Tổ.

Pháp Cổ Sơn Nông thiền tự nơi tu học lý tưởng ở Đài Loan

Pháp Cổ Sơn Nông thiền tự nơi tu học lý tưởng ở Đài Loan

Dưới sự lãnh đạo của Đại sư Thánh Nghiêm, Pháp Cổ Sơn Nông Thiền tự từng bước phát triển theo năm tháng, cơ sở tự viện hai tầng với 330m2 không đủ chỗ cho tăng chúng cư trú. Đáp ứng nhu cầu phát triển, vì tương lai đạo pháp trong việc giáo dục đào tạo tăng tài, chân tu thật học, năm 1980, Ngài đã mua thêm một miếng đất ở Kim Sơn, Đài Bắc và xây thành ngôi Pháp Cổ Sơn Nông thiền tự.

(Vân Tuyền)

Bài liên quan