Chiếc cầu giáo pháp đã sẵn

Việc tu như bước qua cầu

Bên ni, bên tê gần lắm

Không bước, gần mà xa nhau.

Không bước thì vẫn khổ đau

Tóc phai…từng chiều phiền muộn

Bước đi sẽ thấy nhiệm màu

Lòng trần hư vô gió cuốn.

Hạnh phúc là thôi tham muốn

Vô minh tựa vách núi ngăn

Sự thật gần trong gang tấc

Chỉ vì ta mãi lăng xăng…

Bodhgaya 3/7/2013

Thích Tánh Tuệ