Wednesday, 6 December, 2023
Bước Đầu Học Phật - 22. Chữ TỨC trong đạo Phật

Bước Đầu Học Phật – 22. Chữ TỨC trong đạo Phật

-22- Chữ TỨC trong đạo Phật Người đời và những người mới học đạo đều nhìn sự vật với tính cách cố định. Nói ác hẳn là ác, nói thiện hẳn...
Giáo Trình Phật Học - 07. Năm Cảnh Giới Tái Sinh

Giáo Trình Phật Học – 07. Năm Cảnh Giới Tái Sinh

Trong Kinh Đại Sư Tử Hống (Mahasihananda Sutta, Trung Bộ KinhMajjhima Nikaya, Kinh 130), Đức Phật đã nói về 5 “điểm đến” hay 5 cảnh giới tái sinh (pancagati)....
Binh-Than

Trái Tim Của Bụt bài 18: Chuyển hóa tập khí

Trái Tim Của Bụt bài 18: Chuyển hóa tập khí Hôm nay là ngày 23 tháng giêng năm 1994, chúng ta ở tại Xóm Hạ và học tiếp về bát...
Bước Đầu Học Phật - 21. Cốt lõi của đạo Phật

Bước Đầu Học Phật – 21. Cốt lõi của đạo Phật

-21- Cốt lõi của đạo Phật Chủ yếu đạo Phật là chỉ dạy chúng sanh giải thoát mọi khổ đau. Song lâu đài giải thoát phải xây dựng trên một nền...
Giáo Trình Phật Học - 06. Chết & Tái Sinh

Giáo Trình Phật Học – 06. Chết & Tái Sinh

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 VI CHẾT & TÁI SINH NỘI DUNG Sự Khác Nhau Giữa Tái Sinh và Đầu Thai ...
Trái Tim Của Bụt - Bài 17 Pháp ấn

Trái Tim Của Bụt bài 17: Pháp ấn

Trái Tim Của Bụt bài 17: Pháp ấn Hôm nay là ngày 20 tháng giêng năm 1994, chúng ta ở tại xóm Thượng và học tiếp về bát chánh đạo. Pháp...
Bước Đầu Học Phật - 20. Chấp là gốc của đấu tranh

Bước Đầu Học Phật – 20. Chấp là gốc của đấu tranh

-20- Chấp là gốc của đấu tranh Mọi người chúng ta đều than cuộc sống là đau khổ..., người nghèo có cái khổ của người nghèo, người khá giả có cái...
Giáo Trình Phật Học - 05. Quy luật của nghiệp

Giáo Trình Phật Học – 05. Quy luật của nghiệp

Đức Phật trả lời rằng: “Tất cả chúng sinh đều là chủ nhân của những hành động của mình (kammasaka), là người thừa hưởng của những hành động của...
Trái Tim Của Bụt - Bài 16 Chánh định

Trái Tim Của Bụt bài 16: Chánh định

Trái Tim Của Bụt bài 16: Chánh định Hôm nay là ngày 16 tháng giêng năm 1994, chúng ta ở tại Xóm Hạ, học tiếp về tứ diệu đế. Hôm trước...
Giáo Trình Phật Học - 04. Lý duyên khởi

Giáo Trình Phật Học – 04. Lý duyên khởi

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 IV LÝ DUYÊN KHỞI (Paticca Samuppada) NỘI DUNG Quy Luật Duyên Khởi Là Gì? Luật Duyên Khởi...
Bước Đầu Học Phật - 8. Luân Hồi

Bước Đầu Học Phật – 19. Bồ-tát sợ nhân chúng sanh sợ quả

-19- Bồ-tát sợ nhân chúng sanh sợ quả Là con người ai cũng sợ khổ cầu vui, song người mê chỉ biết sợ quả khổ cầu quả vui. Ngược lại người...
Trái Tim Của Bụt - Bài 15 Quán pháp trong pháp

Trái Tim Của Bụt bài 15: Quán pháp trong pháp

Trái Tim Của Bụt bài 15: Quán pháp trong pháp Hôm nay là ngày 13 tháng giêng năm 1994, chúng ta ở tại Xóm Thượng và học tiếp về chánh...
Bước Đầu Học Phật - 18. Hoa Sen Trong Bùn

Bước Đầu Học Phật – 18. Hoa Sen Trong Bùn

-18- Hoa sen trong bùn Có lắm người xuất gia cũng như tại gia cho rằng, chúng ta tu không thể nào giác ngộ thành Phật. Vì đức Phật ra đời...
Giáo Trình Phật Học - 03. Con đường chánh đạo

Giáo Trình Phật Học – 03. Con đường chánh đạo

GIÁO TRÌNH PHẬT HỌC  (BUDDHISM COURSE) Chan Khoon San Biên dịch: Lê Kim Kha Nhà xuất bản PHƯƠNG ĐÔNG 2011 III CON ĐƯỜNG CHÁNH ĐẠO  NỘI DUNG Diệu Đế Về Con Đường Dẫn Đến Sự Chấm...
Trái Tim Của Bụt - Bài 14 Quán chiếu cảm thọ

Trái Tim Của Bụt bài 14: Quán chiếu cảm thọ

Trái Tim Của Bụt bài 14: Quán chiếu cảm thọ Hôm nay là ngày mùng 9 tháng giêng năm 1994, chúng ta ở tại Xóm Hạ và học tiếp về...
Bước Đầu Học Phật - 17. Tu trong mọi hoàn cảnh

Bước Đầu Học Phật – 17. Tu trong mọi hoàn cảnh

-17- Tu trong mọi hoàn cảnh Có nhiều người nghĩ rằng, tu là phần riêng của những kẻ rảnh rang nhàn hạ, những người thừa của thừa tiền, còn mình làm...

Bài mới