Thứ Ba, 16 Tháng Tám, 2022
Tìm hiểu Phật Giáo Theravada (Bài 1)

Tìm hiểu Phật Giáo Theravada (Bài 1)

Nhìn vào tín ngưỡng Phật giáo nhiều người thường thắc mắc tại sao lại có nhiều "thứ" đến thế! Thật vậy Phật giáo có rất nhiều học phái, tông...
nghiep va dinh menh

Nghiệp và định mệnh

Lại có nghiệp ban đầu vui sau khổ.Ví như có chúng sinh được người khuyên hoan hỷ thực hành bố trí, tâm bố thí không keo kiệt,...
Vô ngã – chưa phải là điểm dừng

Vô Ngã – Chưa Phải Là Điểm Dừng

Vì quá để tâm vào chữ Vô Ngã, nên chúng ta không thấy được rằng, Vô Ngã là bức màn tri thức che chắn cho một thực thể chân...

Bài mới