Wednesday, 6 December, 2023
Bước Đầu Học Phật - 10. Từ Bi

Bước Đầu Học Phật – 10. Từ Bi

-10- TỪ BI I.- MỞ ÐỀ Tình thương là nguồn an ủi vô biên của chúng sanh đang đau khổ, là bể nước cam lồ mát ngọt để cho những người đang...
Trái Tim Của Bụt - Bài 06 Quá trình văn tư tu

Trái Tim Của Bụt bài 06: Quá trình văn tư tu

Trái Tim Của Bụt bài 06: Quá trình văn tư tu Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 12 năm 1993, chúng ta ở tại Xóm Thượng và học tiếp...
Bước Đầu Học Phật - 9. Tam Độc

Bước Đầu Học Phật – 9. Tam Độc

-09- TAM ĐỘC I. MỞ ÐỀ Rắn độc thuốc độc là thứ người đời rất kinh sợ, nhưng không đáng sợ bằng tam độc. Vì rắn độc thuốc độc hại người chỉ...
Trái Tim Của Bụt - Bài 05 Đạo đế, bát chánh đạo

Trái Tim Của Bụt bài 05: Đạo đế, bát chánh đạo

Trái Tim Của Bụt bài 05: Đạo đế, bát chánh đạo Hôm nay vì đã đi đến phần đạo đế, nên chúng ta sẽ học về Bát Chính Đạo.Hôm nay...
Bước Đầu Học Phật - 8. Luân Hồi

Bước Đầu Học Phật – 8. Luân Hồi

-01- LUÂN HỒI I.- MỞ ÐỀ Có một số người bảo "Nhà Phật nói Luân hồi để ru ngủ con người trong giấc mơ mê tín". Chúng ta khảo sát kỹ coi...
Trái Tim Của Bụt - Bài 04 Niềm vui tương đối

Trái Tim Của Bụt bài 04: Niềm vui tương đối

Trái Tim Của Bụt bài 04: Niềm vui tương đối Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm 1993, chúng ta ở tại Xóm Thượng và chúng ta học...
Bước Đầu Học Phật - 7. Phật Giáo Độ Sanh

Bước Đầu Học Phật – 7. Phật Giáo Độ Sanh

-07- Phật Giáo Độ Sanh I. MỞ ÐỀ Tất cả việc làm của Phật giáo đều tập chú vào lợi ích cho chúng sanh. Chúng sanh là đối tượng duy nhất của...
Trái Tim Của Bụt - Bài 03 Pháp thoại đầu

Trái Tim Của Bụt bài 03: Pháp thoại đầu

Trái Tim Của Bụt bài 03: Pháp thoại đầu Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 1993, ở tại Xóm Hạ, chúng ta học về Tứ Đế, tức là...

Bước Đầu Học Phật – 6. Cúng Dường Tam Bảo

-06- Cúng Dường Tam Bảo I.- MỞ ÐỀ Thấy người làm việc lành việc phải, mình tán thán bằng lời, hoặc góp một phần công, giúp một phần của để thành tựu...
Trái Tim Của Bụt - Bài 02 Học Phật phải thấy lòng nhẹ nhàng

Trái Tim Của Bụt bài 02: Học Phật phải thấy lòng nhẹ nhàng

Trái Tim Của Bụt bài 02: Học Phật phải thấy lòng nhẹ nhàng Hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 1993, chúng ta đang ở tại xóm thượng, trong...
Bước Đầu Học Phật - 5. Sám Hối

Bước Đầu Học Phật – 5. Sám Hối

-05- Sám Hối I.- MỞ ÐỀ Mắc bệnh ung nhọt làm mủ trong thân, người bệnh cần phải gan dạ mời giải phẫu sư mổ ra và cạo rửa mủ máu cho...
Trái Tim Của Bụt - Bài 01 Tu phật học phật

Trái Tim Của Bụt bài 01: Tu phật học phật

Trái Tim Của Bụt bài 01: Tu phật học phật Hôm nay là ngày 21 tháng 11 năm 1993, chúng ta khai giảng khóa tu mùa Đông ở tại Xóm...
Bước Đầu Học Phật - 4. Đi Lễ Chùa

Bước Đầu Học Phật – 4. Đi Lễ Chùa

-04- Đi lễ chùa I.- MỞ ÐỀ Người xưa nói "làm việc có nghĩa do tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa do tâm mê mờ". Chúng ta thao thức ước mơ...
Trái Tim Của Bụt

Trái Tim Của Bụt

Bài 01 Tu phật học phật Bài 02 Học Phật phải thấy lòng nhẹ nhàng Bài 03 Pháp thoại đầu Bài 04 Niềm vui tương đối Bài 05 Đạo đế, bát chánh đạo Bài...
Bước Đầu Học Phật - 3. Ngũ Giới

Bước Đầu Học Phật – 3. Ngũ Giới

Sau khi qui y người ấy đã tự nhận là đệ tử Phật, để đủ tư cách một Phật tử cần phải gìn giữ năm giới. Năm điều răn...
Bước Đầu Học Phật - 2. Tam Quy

Bước Đầu Học Phật – 2. Tam Quy

Tam quy nói đủ là Quy y Tam Bảo. Tam Bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. -02- Tam Quy I.- MỞ ÐỀ Sống trong cuộc đời muôn mặt, người muốn...

Bài mới