Thiền Mặc Chiếu

Thiền Mặc Chiếu

Dưới đây là một trình bày về Thiền Mặc Chiếu, trích dịch một phần từ cuốn Hoofprint of the Ox (Dấu Chân Trâu) của Thiền Sư Thánh Nghiêm (Sheng...
Đơn giản và thuần khiết p2

Đơn giản và thuần khiết P2

Chương 2 PHÁP MÔN THIỀN QUÁN HƠI THỞ  Nhiều người e ngại khi phải nói về các tật xấu của mình nhưng không ngần ngại gì khi nói về những thói...
Đại Niệm Xứ (P6) - Kinh Đại Niệm Xứ

Đại Niệm Xứ (P6) – Kinh Đại Niệm Xứ

Ðại Niệm Xứ Thiền sư U Silananda Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt Kinh Đại Niệm Xứ NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMASAMBUDDHASSA Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc Alahán...
Truyền thống sinh động Thiền tập (P4)

Truyền thống sinh động Thiền tập (P4)

Từng bước thiền tập Đến đây chúng ta đi vào thực tế của sự thực tập thiền. Trước hết hãy nói đến kinh Quán Niệm Hơi Thở. Chúng ta không...

Xem nhiều

Bài mới