Gia tài của người tỉnh thức (P2)

Gia tài của người tỉnh thức (P2)

Ngồi Thiền Dưới Cội Bồ Đề   Sa Môn Gotama Ngồi Thiền Dưới Cội Bồ Đề            Gần sáu năm tu khổ hạnh, con đường giải thoát vẫn chưa...
Đại Niệm Xứ (P8) - Ghi chú

Đại Niệm Xứ (P8) – Ghi chú

Ðại Niệm Xứ Thiền sư U Silananda Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch Việt Ghi Chú Lời Giới Thiệu . Những đoạn chữ in nghiêng được trích từ Kinh Ðại Tứ Niệm Xứ (Maha Satipatthana...
Truyền thống sinh động Thiền tập (P5)

Truyền thống sinh động Thiền tập (P5)

Thiền tập trong Đạo Bụt TU LÀ TRỞ VỀ SĂN SÓC CHÍNH BẢN THÂN TA Trong đời sống hàng ngày của người tu thiền, trước hết chúng ta phải học cách...
Thiền sư Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam (P7)

Thiền sư Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam (P7)

Bài tựa sách Mâu Tử Lý Hoặc Luận "Mâu Tử tôi đối với kinh truyện và chư gia, sách lớn sách nhỏ không sách nào là không mê. Tuy không...

Bài mới