Truyền thống sinh động Thiền tập (P6)

Truyền thống sinh động Thiền tập (P6)

Phân phái sau ngày Bụt nhập diệt Khoảng 140 năm sau ngày đức Thế Tôn nhập diệt thì giáo đoàn của ngài chia ra làm hai nhánh. Một phái gọi...
Thiền sư Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam (P2)

Thiền sư Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam (P2)

Thiền học của Thiền sư Tăng Hội Bên cạnh tài liệu bài tựa kinh An Ban Thủ Ý, chúng ta có bài Phương Pháp Đạt Thiền, trích từ kinh Lục...
Hơi thở tinh khôi

Hơi thở tinh khôi

164 Bài Kệ Thực Tập Chánh Niệm 1. Chánh Niệm Là Thực Tại Sinh Động – Hơi Thở Tinh Khôi Chánh Niệm Là Thực Tại Sinh Động Con đường hạnh phúc không nằm ở đâu xa mà hiện tiền...
Nói chuyện thiền định Nhưng quý vị có hiểu thiền định là gì không? (Phần cuối)

Nói chuyện thiền định Nhưng quý vị có hiểu thiền định là gì không? (Phần cuối)

hoặc xen kẽ nhau, từ thể dạng này chuyển sang thể dạng khác (các học phái này gồm có Phật Giáo Đại Thừa của Ấn Độ và Tây Tạng,...

Bài mới