ba-bai-khai-thi-cho-oan-gia-trai-chu

Ba bài khai thị cho oan gia trái chủ

I. CHÚNG ĐẲNG OAN GIA TRÁI CHỦ: Phật nói: Đời người ở thế gian, nhỏ là gia đình, quyến thuộc, lớn là quốc gia, dân tộc, đều không ngoài "báo...
7 câu hỏi tìm hiểu về pháp môn Tịnh Độ

7 câu hỏi tìm hiểu về pháp môn Tịnh Độ

Tu Phật thất, tu pháp môn niệm Phật hay niệm Phật A-Di-Đà mục đích để cầu vãng sanh về xứ Cực lạc của Đức Phật A-Di-Đà.  2. Xứ Cực lạc...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 2)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 2)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Phía trước chúng ta đã giảng đến chỗ tiên sinh Viên Liễu Phàm bái kiến thiền sư Vân Cốc, ngồi đối diện...
Chết - Thân Trung Ấm - Tái Sinh

Chết – Thân Trung Ấm – Tái Sinh

Cùng lý do này, những sự vướng mắc, chấp trước mạnh mẽ thì tự nó sinh khởi, từ đó một người sợ hãii rằng tự người ấy đang trở...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 9)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 9)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Mời tiếp tục xem tiếp đoạn phía sau. (Tạm dịch: Hơn nữa, những vật có huyết khí đều có linh tri, mà đã...
Năm phương tiện pháp môn niệm Phật

Năm phương tiện pháp môn niệm Phật

Khi tâm được chuyên chú vào trạng thái định nhưng vẫn chưa dứt sạch thói quen vọng động và tán loạn, nay cần phải dùng phương pháp tu quán...
Thế Giới Cực Lạc - Phân tích ứng dụng kinh A Di Đà (P1)

Thế Giới Cực Lạc – Phân tích ứng dụng kinh A Di Đà (P1)

Nói cách khác, với chất liệu và chất lượng cuộc sống như vừa nêu, hành giả có mặt ở đâu thì nơi đó được xem là Tịnh độ trần...
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 10)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 10)

Chương 10 Những suy nghĩ sau cùng Chết là một bắt đầu. Đây là cánh cửa để thoát khỏi màn đêm và là cơ hội tươi mát cho chúng ta, để...
Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 5)

Chết an lạc tái sinh hoan hỷ (Chương 5)

Chương 05 CHUYỆN KỂ VỀ THÂN TRUNG ẤM BARDO Kinh nghiệm sau khi chết của các vị Delog người Tây Tạng Vì phần lớn những lời kể của các vị delog là...
Nam mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính thưa quí Phật tử, Như đã thông báo cũng như phổ biến mà chúng tôi cố gắng đã trả lời về việc mà nó đã gây một ảnh hưởng...
Mười điều trọng yếu của sự tu hành

Mười Điều Trọng Yếu Của Sự Tu Hành

Chúng ta học Phật chỉ cầu chuyên nhất, sợ nhất là xen tạp; chỉ cần nắm chắc những điểm quan trọng rồi nỗ lực thực hành thì nhất định...
tinh-do-qua-cai-nhin-cua-thien

Tịnh Độ là lòng trong sạch, Di Đà là tính sáng soi

"Tịnh độ là lòng trong sạch, đâu còn ngờ hỏi đến Tây phương; Di đà là tính sáng soi, mựa phải nhọc tìm về Cực lạc" Ðây là hai câu...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 5)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 5)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người! Vân Cốc thiền sư nói tiếp: (Cho đến vấn đề tu thân và chờ đợi, là tích đức và cầu trời đổi...
Du tâm an lạc đạo (chương cuối)

Du tâm an lạc đạo (chương cuối)

Chương VII  Nêu Ra Nghi Để Trừ Nghi Hỏi: Nhiếp Đại Thừa Luận Thích nêu ra thuyết Biệt thời ý, há chẳng phải là phá trừ nghi sao? Đáp: Luận kia trình bày có...
Du tâm an lạc đạo (chương 6)

Du tâm an lạc đạo (chương 6)

Chương VI  Luận Về Vãng Sanh Khó Hay Dễ Gồm hai phần: - Nói về nơi chốn hơn và kém  - Luận về vãng sinh khó hay dễ 1. Nói về hơn và kém: Nói...
HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 10)

HT Tịnh Không giảng Liễu Phàm Tứ Huấn (Tập 10)

Chư vị đồng tu, xin chào mọi người, mời xem tiếp văn tự phía sau: (Nếu nghe những lời phỉ báng mà nổi giận. Dù hết lời biện hộ, chẳng...

Xem nhiều

Bài mới