Phương trời thong dong là tuyển tập các bài pháp thoại dành cho những người dấn thân trên hành trình tâm linh. Hành trình tâm linh đó chính là một phương trời cao rộng của đời sống đạo đức. Trên hành trình tâm linh, hành giả phải từng bước hướng về phương trời cao rộng, nơi ấy có tâm hành, khổ hành và ý hành hoàn toàn vượt lên trên các giới hạnh của đời sống thực tại thông thường. Trong phương trời thong dong, chất liệu “tâm hành dị tục” không chỉ mang hình thức đầu tròn áo vuông, mà còn thể hiện qua nhân cách đi, đứng, nằm, ngồi, lời nói, việc làm trong trạng thái trang nghiêm tĩnh lạc và thảnh thơi. Phương trời thong dong đó đang mời gọi tất cả những ai muốn có được đời sống an vui hạnh phúc. Hãy là một thiền khách trong phương trời thong dong để nhận ra được rằng cõi đời khổ đau cũng chính là cõi Tịnh độ an vui.

Hạ tải phiên bản PDF của sách “Phương trời thong dong tại đây.

Auto Draft

MỤC LỤC

Phần 1: Nghịch duyên và tình huống xuất gia

 • Bản chất tại gia và xuất gia
 • Nhận diện nghịch cảnh
 • Nhận diện thói quen đời
 • Nhận diện sự trói buộc của tình cảm
 • Tài sản trói buộc người tại gia
 • Xuất gia là sự khai sinh trong đạo
 • Các tình huống xuất gia
 • Con đường rộng mở

Phần 2: Chăm sóc hạt giống xuất gia 

 • Nhận diện hạt giống xuất gia
 • Căn tu nẩy mầm
 • Tập sự để xác lập lý tưởng
 • Chí nguyện xuất gia của ngài Thân Loan
 • Chăm sóc hạt giống xuất gia
 • Thực hiện chí nguyện lớn
 • Quyết chí tu sẽ được
 • Đi về phương trời cao rộng
 • Quyết chí xuất gia đừng do dự
 • Xuất gia là đi ngược dòng đời
 • Con người thanh bần lạc đạo
 • So sánh hướng thượng

Phần 3: Phương trời thong dong

 • Tầm sư học đạo
 • Thầy là người chỉ dẫn
 • Lấy chánh pháp làm nền tảng
 • Bệnh thành tích
 • Vai trò của người thầy
 • Nỗ lực bản thân
 • Phát nguyện thứ nhất
 • Phát nguyện thứ hai
 • Phát nguyện thứ ba

Vấn đáp

Nguồn: Đạo Phật Ngày Nay

Bài liên quan