Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng:
Quạ đen đậu trên cây, cả ngày không có việc gì để làm, thỏ nhìn thấy mới hỏi: 

“Tôi có thể cả ngày không cần làm gì như anh được không?”

“Được chứ, sao lại không thể.”

Vì thế, thỏ nhảy đến khu đất trống dưới gốc cây để nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, một con cáo xuất hiện, vồ lấy và ăn thịt thỏ.

Bài học rút ra:

Câu chuyện trên dù đã cũ nhưng vẫn có không ít người hỏi: Vì sao thỏ lại bị ăn thịt? Có phải do nó đứng ở chỗ không cao không?

Câu trả lời quá rõ ràng, bởi vì quạ đen đứng ở vị trí cao hơn thỏ. 

=> Nên đừng thấy người ta mà bắt chước, hãy nhìn lại mình trước khi làm việc gì.

St