Chín vàng
Rơi rụng
Khế chua
Đường lên chân mỏi
Hang chùa vẫn xa
Nghiệp theo rơi rụng chín già
Chát chua cay đắng 
tan ra bềnh bồng
Giận hờn rơi rụng giữa sân
Tham lam rơi rụng nằm gần kề bên
Lợi danh rơi rụng bậc thềm
Si mê rơi rụng rêm rêm lối mòn
Khế chua chín rụng vẫn còn
Gọi duyên nắng ấm cho giòn ngọt thanh
Thời gian rơi rụng loáng nhanh
Ý tâm rơi rụng để thành trang thơ
Rụng tôi trước cửa bơ phờ
Ta chờ hoa rụng
Hoa chờ tôi rơi
Khế vàng chín rụng chơi vơi
Khom lưng ta nhặt về chơi đỡ buồn.

Cư sĩ Vĩnh Hữu