Giã Từ Vũ Khí

Tác giả: Ernest HemingWay

Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Văn Học ấn hành

Giọng đọc: Mạc Duy Thắng