Hồn Bướm Mơ Tiên 

Tác giả: Khái Hưng 

Nhà xuất bản Văn Hóa Sài Gòn ấn hành

Giọng đọc: Xuân Hiếu