Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao – Động Vật

Tác giả: Dịch Giả: Nguyễn Văn Mậu

Động vật là một nhóm sinh vật chính, được phân loại là giới Động vật (Animalia) trong hệ thống phân loại 5 giới. Nhìn chung, động vật là các cơ thể đa bào hoặc đơn bào, có khả năng di chuyển và đáp ứng với môi trường, có thức ăn là các sinh vật khác (dị dưỡng). Sơ đồ cấu tạo cơ thể động vật đã được quy định nghiêm ngặt trong quá trình phát triển cơ thể (ontogeny) từ giai đoạn phôi đến các giai đoạn phát sinh hình thái (metamorphosis) sau đó.

Ngoài ra, một số sinh vật thuộc giới Metazoa có khả năng di chuyển và dị dưỡng như trùng đế giày, trùng roi xanh cũng đôi lúc được gọi là “động vật” (động vật nguyên sinh).


  Sách nói khác:

 • Các Ngành Khoa Học - Sách nói Khoa Học
 • Môi Trường Và Sự Bảo Tồn - Sách nói Khoa Học
 • Những Chuyện Lạ Về Biển - Sách nói Khoa Học
 • Vượt Qua Sa Mạc - Sách nói Khoa Học
 • Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao – Cơ Thể Người - Sách nói Khoa Học
 • Vũ Trụ Giãn Nở - Sách nói Khoa Học
 • Trái Đất Và Các Hiện Tượng Tự Nhiên - Sách nói Khoa Học
 • Không Khí Và Nước - Sách nói Khoa Học
 • Các Nhà Khoa Học Và Những Phát Minh - Sách nói Khoa Học
 • Bí Ẩn Về Sự Sống Loài Người - Sách nói Khoa Học
 • Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao – Thực Vật - Sách nói Khoa Học
 • Trong Thẳm Sâu Của Bí Ẩn tập 1 - Sách nói Khoa Học
 • Trong Thẳm Sâu Của Bí Ẩn tập 2 - Sách nói Khoa Học
 • Nguồn Gốc Văn Minh Nhân Loại - Sách nói Khoa Học
 • Thách Thức Trùng Khơi – Henry Brook - Sách nói Khoa Học
 • Trong Thẳm Sâu Của Bí Ẩn tập 4 - Sách nói Khoa Học
 • Trong Thẳm Sâu Của Bí Ẩn tập 3 - Sách nói Khoa Học
 • Thăm Dò Vụ Trụ – Nam Việt - Sách nói Khoa Học
 • Tôi Là Ai Và Nếu Vậy Thì Bao Nhiêu – Richard David Precht - Sách nói Khoa Học
 • Trò chuyện với nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận - Sách nói Khoa Học