Trò chuyện với nhà vật lý thiên văn Trịnh Xuân Thuận

Tác giả: Phạm Văn Thiều
Nhà xuất bản Trẻ ấn hành
Giọng đọc: Quang Điền