Xác Ướp – Những Bí Mật Của Ai Cập Cổ Đại

Tác giả: Trịnh Huy Triều
Nhà xuất bản Trẻ ấn hành
Giọng đọc: Quang Điền