Học Cho Ai? Học Để Làm Gì?

Tác giả: Tiêu Vệ
Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành
Giọng đọc: Phạm Tân