Nhà Ngoại Cảm Phan Thị Bích Hằng Hành Trình Tìm Hài Cốt Liệt Sĩ 

Tác giả: Hoàng Anh Sướng 
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành
Giọng đọc: Hướng Dương